สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้

   โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดตามเพจ อัพเดทตลอดเวลา ได้ที่ เกษตรอีสานใต้
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมใหญ่การจัดงานเกษตรอีสานใต้กับหน่วยงานภายนอก 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวเด่น

การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567, ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์, ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ หัวหน้าโครงการ ตลอดจนประธานจัดงานฝ่ายต่างๆ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมการประชุมครั้งนี้, 16 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1 ณ งานนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทบุคคลทั่วไป 2. ประเภทนักเรียนและนักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 9,800 บาท พร้อมด้วยใบประกาศนียบัตร วัตถุดิบที่กำหนด ปลาดุกและปลาช่อนชนิดละ 1.5 กิโลกรัมสำหรับการทำอาหารจานหลักทั้ง 2 รายการ ในการสมัครแข่งขันครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมาก