สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้

   นิทรรศการเกษตรมีชีวิต เสวนาวิชาการ การจัดสวนเพื่อการท่องเที่ยว โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน เลือกซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ของใช้ในครัวเรือน อาหารหลากหลาย มีให้ช๊อปตลอดงาน สนุกสนานกับกิจกรรมเวทีกลาง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดวงดนตรีสากล ประกวดไก่สวยงาม แข่งขันทักษะทางการเกษตร มหกรรมประกวดควายใหญ่ควายงามเมืองดอกบัว การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมงาน

ลำดับ วันเดือนปี จำนวน(คน)
1 ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 42,200
2 เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 54,600
3 อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 61,500
4 จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 52,450
5 อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 44,500
6 พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 35,400
7 พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 32,700
8 ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 38,800
9 เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 60,850
10 อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 61,750
รวม 484,750
เฉลี่ย/วัน 48,475

 รายละเอียดการจัดนิทรรศการ

 

ข่าวเด่น

การประชุมการจัดงาน การประกวดควายสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "มหกรรมการประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 งานเกษตรอีสานใต้" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ดร.กลุเชษฐ์ เพียรทอง ประธานอนุกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ประธานกรรมการฝ่ายการประกวด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 กุมภาพันธ์ 2567

Supporter : ผู้สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567